Úvod » Joalis » Balíček - dýchací cesty


        

Balíček - dýchací cesty

 

Výrobce: Joalis s.r.o.
Podle českého názvu: Joalis detoxikační balíček - dýchací cesty
Podle kódů: 106014
naše cena:
0 Kč

Komplex přírodních preparátů zaměřený na dýchací obtíže.

Soubor přírodních preparátů s rostlinnými výluhy jež jsou součástí detoxikační řady od MUDr. Jonáše, který je zaměřen na některé příčiny respiračních problémů, k nimž patří např. záněty dýchacích cest.

Množství: 4 preparáty (3x 50ml, 1x 100 tbl)

Složení:

  • Joalis RespiDren
  • Joalis VelienDren
  • Joalis MindDren
  • Joalis RespiHelp

Doporučené dávkování: u každého přípravku najdete podrobné dávkování - všeobecně platí - 20 minut před užitím a po užití nejíst, nekouřit, nepít žádné nápoje kromě čisté vody. Pokud užíváte současně více preparátů Joalis, je nutné mezi užitím dodržovat pauzu 1 - 5 minut.

 

Upozornění: při užívání přípravků obvykle nedochází k žádným nežádoucím účinkům. Mohou však nastat tzv. detoxikační projevy, které jsou přechodné a neohrožují zdraví. Přípravky neužívejte v průběhu akutní choroby a silných nepříjemně prožívaných detoxikačních projevech.

Přípraveky by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření ani silnému elektromagnetickému poli. Neskladujte je proto ve vzdálenosti méně než pět centimetrů od mikrovlnné trouby, lednice, televize, mobilního telefonu apod. Obsah preparátů nesmí přijít do styku s kovy a aromatickými látkami.

Výrobce: Joalis s.r.o.
Podle českého názvu: Joalis detoxikační balíček - dýchací cesty
Podle kódů: 106014
NTcyM